Hải sản biển đảo
Tin Tức & Khuyến mãi

Menu số 10: 2300k/mâm 6

1 Ngao hoa hấp sả
2 Ngô chiên
3 Rau củ luôc kho quẹt
4 Sò huyết đại nướng
5 Mực trứng hấp
6 Tôm sú hấp/ nướng
7 Cá lăng Nướng – Lẩu 2,5kg
8 Lẩu cá lăng
9 Kem Caramen/Hoa quả tráng miệng

Quy trình mua hàng

  • Chọn hải sản

  • Thêm giỏ hàng

  • Xác nhận đơn

  • Đặt hàng

  • Nhận hải sản