Thực đơn

Dịch vụ

Tin tức - Khuyến mãi

Cá Mú (cá song) các món cá

Cá Mú (cá song) các món cá

Tôm sú

Tôm sú

Cua- Ghẹ

Cua- Ghẹ

Mực tươi Cô Tô & Bạch tuộc

Mực tươi Cô Tô & Bạch tuộc

Quy trình mua hàng

  • Chọn hải sản

  • Thêm giỏ hàng

  • Xác nhận đơn

  • Đặt hàng

  • Nhận hải sản